אבות המזון, ירקות ופירות

כדאי להכיר את הדמויות המרכזיות בכביש עוקף עודף משקל. כמה קלוריות יש בפחמימה? או בגרם אלכוהול? האם יש ערך מוסף לרימון? מה תפקיד הכולסטרול?