לא כל המשמין הוא חטא: מאכלים שכיף וצריך לאכול:

עוגות ועוגיות